Bojovka pro děti 2

Ta nejmladší doma objevila knihu pro malé táborníky o přežití v přírodě a neustále v ní něco studuje. A tak jsme na její aktuální vášeň a dlouhodobý zájem té starší dcery o přírodu, navázali v další nedělní bojovce.

Tentokrát jsme i využili naučnou stezku kolem Chlumu, kde jsou malé skříňky, které můžete otevřít a čekají vás v nich různé přírodopisné úkoly. Bojovku jsme ještě doplnili našimi nápady a taky fyzickými úkoly.

Princip byl takový, že holky šly podle navigace v mobilu a po naplánované cestě je čekaly jednotlivé úkoly. Místo s úkolem bylo označené červeným fáborem (které manžel rozvěsil ještě před začátkem hry). Témata na úkoly jsme čerpali z již zmíněné knihy, z místních instalovaných skříněk a z vlastní hlavy:). Když holky úkol zvládly, dostaly na papírku napsanou indicii. Ty postupně sbíraly a na konci bojovky měly indicie dát dohromady a přijít na pointu. Pointou byly tři čísla ve správném pořadí na zámku, který byl připoután v cíli trasy k pokladu/ke kufříku. Když čísla zadaly správně, dostaly se do kufříku, kde na ně čekalo zvířecí pexeso.

Mezi úkoly patřilo například: přiřazení názvu kamene k tomu správnému, rozeznání listnatých stromu v nejbližším okolí, cesta poslepu podle provázku, ztížené prolézaní skrz dětskou průlezku (manžel dělal různé zátarasy, houpání, překážky…), řešení kvízů, morseovky, vyrábění turistických značek z klacíků a jejich rozeznání v mapě, atd…

Nejlepší hra prý byla „Na neviděnou“, kdy já s manželem jsme určili v terénu start a na druhém konci cíl (rozpětí přibližně 400 m). My jsme si sedli přibližně doprostřed mezi startem a cílem a nesměli jsme se z něj hnout, jen koukat kolem sebe. Holky měly za úkol se nepozorovaně dostat od startu k cíli. Pokud byly námi spatřeny, musely se zase vrátit na začátek. Doporučuji zvlněný terén se stromy, křovím, apod.

Samozřejmě jsme spoustu úkolů plnili i my, protože to byla opravdu velká zábava jak pro malé, tak pro velké:)).