Cesta k sobě

Balíček seberozvoje zdarma

Co jsou dary duše a jak fungují?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Akášické záznamy

Přístup ke všem znalostem vesmíru.

Mnohokrát v životě si klademe otázku: "Kdybych tak rozuměl/a tomu, co se mi to teď děje. Jaký to má význam, kam mám teď jít? Kdyby existoval někdo, kdo mi to poví, kde to všechno najdu..."

Odpověď je jednoduchá a zároveň komplexní.

Je ukryta hluboko v nás, v akášických záznamech.

Akášické záznamy jsou něco jako mapa naší duše, obrovská knihovna zaznamenávající každý okamžik našeho života, každou myšlenku, každé slovo a každý čin. Je to místo, kde se uchovává veškerá minulá, současná a budoucí moudrost. Je to zrcadlo našeho vnitřního já, které nám umožní vidět sebe v celé své kráse a komplexnosti.

Z pohledu Kroniky Akáša jsou všechny duše věčné. V tomto smyslu pak uchovává jakýsi „archiv“ každé duše – průběh její existence ve všech životech, kdy existovala v podobách různých lidských bytostí na Zemi a vyvíjela se v čase a prostoru. V záznamech je možné vidět naše různé inkarnace. To proto, že uvědomění si vlastní duchovní podstaty společně s jejím ukotvením ve hmotě může trvat dlouho,  ve skutečnosti mnoho životů. Každá bytost, každá živá forma na planetě, obsahuje svou malou akášu v rámci té obrovské, kolektivní. Mikrokosmos uvnitř makrokosmu je přítomný na každém kroku.

Akáša je organizována způsobem, jež nám lidem umožňuje s tímto duchovním zdrojem komunikovat a získat z něj hluboký vhled, vedení a porozumění v rámci pozemského času a prostoru. Aby nám byly záznamy přístupné, jsou utříděny podle našich oficiálních jmen. Tak se k nim bez ohledu na život, ve kterém právě jsme, můžeme dostat, najít si plán čili „záznam“ své konkrétní duše a prozkoumat cestu k jeho realizaci.

Akášické záznamy se neustále mění a rozšiřují. Jak se naše duše v průběhu času vyvíjejí, záznamy se upravují, aby odrážely náš růst, a nepřetržitě se upřesňují v souladu s tím, jak se ztotožňujeme se svou dokonalostí a projevujeme ji ve svém pozemském světě. Na záznamy lze tedy pohlížet jako na spojovací článek všech minulých, přítomných a budoucích možností, pravděpodobných vyhlídek a možností. 

Každý z nás je obdařen jedinečným úkolem, nesrovnatelným s jakýmkoli jiným. Je to úkol, důvod, proč jsme přišli na Zemi a co zde máme konat jak nejlépe umíme. 

„Umí to každý?“

Odpověď je: Ano! Každý z nás má přístup do svých akášických záznamů. Potřebuje jen trochu tréninku, otevřenost a důvěru. Stejně jako u jakéhokoli dovednosti, i zde platí, že praxe činí mistra. Můžeme se naučit, jak otevřít svou vlastní knihovnu moudrosti, jak si stahovat informace a jak je využívat ve svém životě.

Každý z nás se na ni občas nevědomě napojí, přijde mu nějaká vize nebo vnuknutí a člověk vůbec neví, odkud se to vzalo, ale cítí, že je to ono.

Rozdíl je především v tom, nakolik vámi informace prochází nevědomě, a nakolik si jich všímáte vědomě. Snímání informací z Pole Vědomí (z Éteru, z Akáši, či jakkoli jinak to nazveme) je schopnost, pro kterou je potřeba se vědomě rozhodnout a nadále ji tříbit. Je to cesta, která se vyvíjí jedině skrze naši vědomě zaměřenou pozornost, a je dostupná komukoliv, kdo se pro ni rozhodne.

Akáša obsahuje, podobně jako knihovna, mnoho pater informací. To, z jakého patra načítáme, záleží na způsobu napojení, na zkušenostech duše, i na funkcích a rolích, které zastávají naše multidimenzionální Já.

Můžeme nahlédnout do minulosti své či druhých (s jejich souhlasem), vidět, co se odehrává mezi životy nebo jaký talent a schopnosti můžeme rozvíjet, protože kdysi už se nám cosi dařilo. Poté stačí se rozpomenout a začít rozvíjet staré vlohy. Můžeme číst záznamy pro zvířata a také pro budovy, domy, byty, životní situace, které nás zajímají. Můžeme uvidět vztahy, které jsme už kdysi v minulosti navázali, a nyní pokračují. Pochopit jejich souvislosti a význam.

Co Akáša neumí?

Nedokáže odpovědět vždy na vše, co nutně potřebujeme znát, neumí věštit, předvídat budoucnost, časovou osu - kdy přesně, v jakém čase, za jak dlouho… či jak dopadne daná situace, jelikož každý jsme tvůrci svého života, a tak je nutné přijmout vlastní zodpovědnost za něj i za svá rozhodnutí.

Čteme z Akáši, nebo odjinud?

Způsobů čtení z informačního pole je nespočet, protože má někonečné množství vrstev.

Někdo načítá z kolektivního nevědomí, jiné duše načítají informace z Říše Přírody,  dalším chodí zprávy od Hvězdných Bytostí. Velmi časté je načítání poselství od Vyššího Já, z Vyšší Mysli, nebo z Duchovního Srdce. 

Ne každý má rozvinutou schopnost napojovat se na libvolné vrstvy Záznamů, ale každý něco načítá, na základě toho, s jakými bytostmi a světy je duševně propojen.
Například, jeden z těch, který snímal informace z Akáši komplexně, byl známý spící prorok Edgar Cayce. Obecně je ale mnohem více těch, kteří se orientují na konkrétní patra z Informačního Pole.

Mnoho umělců je zkušenými channelery, kteří se stávají kanálem pro příjem informací, a ani o tom nemusí vědomě vědět. 

Neexistuje jediný správný způsob, jak se orientovat v Záznamech, ale existují různá vnitřní omezení, kterými si sami nevědomě bráníme tuto schopnost oživit a včlenit do života.
Tím nejčastějším omezením je přesvědčení, že ,,nejsem dost dobrý/á“, nebo, že ,,ten druhý to ví líp než já“. 

Co je potřeba znát pro čtení v záznamech?

 • Oficiální jméno člověka
 • Mít souhlas osoby, pro níž je záznam určen
 • Dobře položenou otázku – ideálně začínající slovy CO, PROČ nebo JAK
  Např. Proč jsme já a můj partner spolu? Co se máme naučit? Co nechápu a proč to nechápu?

Jaké otázky nepokládat:

 • Kdy (čas v záznamech nehraje žádnou roli).
 • Zjišťovací otázky ani otázky, jež vyžadují odpověď ano/ne.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

 

Rozhovor s Evou Obstovou o tom, jak ona pracuje s Akášickými záznamy (studentka Akademie)

Nejrychlejší transformace

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

A co dál?

 • Pokud chceš znát své dary duše.
 • Dozvědět se, kde je zakopaný pes, jaké jsou Tvé životní výzvy a bariéry, co Tě brzdí.
 • Konečně získat přesně na míru ušitou analýzu a informace, abys naplno rozvinul/a svůj potenciál.
 • Pokud chceš znát své dary duše.
 • Dozvědět se, kde je zakopaný pes, jaké jsou Tvé životní výzvy a bariéry, co Tě brzdí.
 • Konečně získat přesně na míru ušitou analýzu a informace, abys naplno rozvinul/a svůj potenciál.

Zde se můžeš podívat na reference:

Pro více informací o načítání darů duše, klikni ZDE: Načítaní darů duše »

A nebo se je rovnou nauč načítat a mnoho dalšího v Akademii Chrám Tvé Duše

V roční transformační škole, kde se dozvíš jak:

 • Načítat dary duše a vše o nich.
 • Koučovat a používat různé terapeutické techniky.
 • Jak si vytvořit svou značku, službu a začít podnikat nebo ho rozvinout a podpořit své podnikání tak, aby s tebou bylo v dokonalém souladu.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Pro více informací o načítání darů duše, klikni ZDE: Akademie »