Webinář na téma 

Jak na vztahy s těmi nejmenšími

(0 - 5 let)

Přemýšlíte nad svým dítětem a napadají vás různé otázky, rostou ve vás všelijaké strachy a ozývají se pochybnosti? Možná terpve děťátko čekáte?

Jsme generace rodičů, která stojí na prahu dvou různých přístupů k sobě navzájem a k životu jako takovému. Na jedné straně stojí autorita, kterou je třeba poslouchat a následovat.

Na druhé straně se dnešní společnost proměňuje a staví se na opačný protipól - bezhraničnost, sobectví, zneuznání autorit...

 

A my mezi tím pápěrkujeme, přelétáme, nevíme si rady. Nikdo nám nedal základy, nikdo nás to nenaučil. Není totiž vůbec jednoduché se v tom všem vyznat. Navíc, když už to "staré" nám úplně nejde a to "nové" nechceme taky. 

Cítíme a chceme pro naše děti to nejlepší. Rádi bychom se k nim vztahovali jinak než se chovali rodiče k nám, ale zároveň nevíme přesně, co to znamená a jak to dělat.

Dvě a půl hodiny trvající webinář ve formě videozáznamu

DOZVÍTE SE:

  • Jaké jsou vývojové potřeby u menších dětí v jednotlivých obdobích 0-5 let.
  • Jak využívat sílu popisu a empatie a předejít tak situacím, kdy se dítě vzteká a nespolupracuje.
  • Zda děti opravdu potřebují hranice a jak reagovat v situacích, které jdou proti vašim vlastním potřebám.
  • Jak reagovat na vaše okolí, které nesouzní s vašim způsobem výchovy vašich dětí.

BONUS

Další videozáznam z webináře "Jaký typ mámy jste?"

Ano, chci si ZDARMA pustit webinář na téma