Jak rozvíjet vztahy se svými dětmi

Zde je mé video o tom, jak si společně s dětmi vytvořit „nápadník“ aktivit a inspirací ke společně trávenému času.

Zároveň se zde dozvíte, jak vytvořit rodinnou radu a jakými pravidly se při ní řídit. Je to skvělá cesta, jak si vyslechnout všechny členy vaší domácnosti a jak dát každému prostor se k jejímu chodu vyjádřit. Společně se tak učíte respektující a nenásilné komunikaci, postupům při mediaci, řízení týmů vedoucím ke společnému spolurozhodování a spolupráci:

Tipy k tomu, abychom to doma všichni spolu přežili:)

Zásady rodinné rady:

  • chováme se k sobě laskavě
  • všichni máme stejná práva a prostor
  • mluvíme o věci/činnosti/problému, ne o osobě
  • mluvíme jen o jedné jediné konkrétní věci tady a teď
  • vyvarujeme se slovíčkům nikdy, vždycky, stále…
  • hledáme společná řešení a možnosti, s kterými budou všichni OK
  • když mluvíme o věci, říkáme proč a jaký má pro nás smysl, co nám přináší nebo bere, jak se při ní cítíme a co bychom potřebovali
  • na konci nemusíme danou věc vždy vyřešit:), některé věci potřebují čas nebo řešení nemají:).

Pokud se na něčem dohodneme (a to jsem ve videu nezmínila), je dobré to jednoduše sepsat a vystavit na všem viditelné místo. Stačí heslovitě:). A na závěr: Je fajn, když my jako rodiče jdeme příkladem a modelujeme dětem to, jak by to ideálně mohlo vypadat:). Nemusí to být dokonalé, s největší pravděpodobností se „dopustíme“ spoustu porušení zásad výše zmíněných, ale je důležité chtít zkoušet, nepřestávat a ono to bude lepší a lepší:))).

 

Další video je o tom, jak ukončit společně den, naučit děti vděčnosti a radosti z maličkostí. Dětem se pak bude mnohem lépe a rychleji usínat a možná je to inspirace i k rituálu před spaním pro nás dospělé:

O večerním rituálu s dětmi