Co je to intuice, jak ji prohlubovat? Jak rozpoznat hlas intuice a hlas mysli?

Co je to intuice?
Intuice se často projevuje jako nepopsatelný pocit, že něco je správné nebo špatné, aniž bychom to dokázali logicky vysvětlit. Máme při ní pocit, že nám naše vnitřní já říká, co máme dělat, aniž bychom si museli neustále rozmýšlet nad výsledky. Intuice nám často poskytuje informace a vodí nás správným směrem, aniž bychom museli logicky zvažovat všechny možnosti. Může být také zdrojem inspirace a nápadů, které přicházejí z ničeho nic.

Následující tipy mohou pomoci prohloubit Vaši intuici:

 1. Meditace a mindfulness: Meditace a uvědomění si vlastního těla a mysli Vám může pomoci ztišit hluk v mysli a naučit se vnímat své vnitřní pocity a nápady.
 2. Poslouchání svého těla: Snažte se vnímat své fyzické pocity jako signály od svého těla. Například, pokud cítíte bolest v břiše, může to být varování před nebezpečím.
 3. Cvičení a pohyb: Fyzická aktivita Vám může pomoci zlepšit kontakt se svým tělem a uvolnit napětí, což může být bariérou pro vnímání intuice.
 4. Zkoumání svých snů: Sny mohou být často plné symboly a vodítek od naší intuice. Zkoumání svých snů může být užitečným způsobem, jak lépe porozumět své intuici.
 5. Vyhýbání se vnějšímu hluku: Pokuste se vyhnout se všemu rušivému zdroji, jako jsou televize, rádio, telefon atd. Tyto vnější zdroje mohou překrýt vaši intuici.
 6. Sledování svých pocitů: Snažte se být vědomi svých emocí a pocitů. Ty Vám mohou dávat nápovědu, co je pro Vás správné a co ne.
 7. Používání svých smyslů: Využívejte všechny své smysly k prohloubení svého vnímání. Sledujte barvy, vůně, chutě a zvuky kolem sebe.

Vždy to vyžaduje čas a trénink. Nezoufejte, pokud nevidíte okamžité výsledky.

Co je to šestý smysl?

Termín „šestý smysl“ je všeobecně považován za název pro vnitřní smysl, který nám umožňuje vnímat a rozpoznat věci, které nejsou viditelné pouhým okem. Tyto informace mohou být získány prostřednictvím vnímání, které přesahuje fyzické smysly, jako jsou sluch, zrak, čich, chuť a hmat.

Jaký je rozdíl mezi intuicí a šestým smyslem?

Rozdílem mezi šestým smyslem a intuicí může být, že šestý smysl se zaměřuje na vnímání věcí kolem nás, zatímco intuice se zaměřuje na vnitřní pocity a myšlenky. Oba tyto pojmy jsou však často považovány za související a mohou být použity synonymně.

Jak rozeznám, kdy ke mně mluví intuice a kdy převzala vládu má mysl?

Intuice a mysl se často projevují odlišně, takže poznání, kdy jedna nebo druhá promlouvá, může být pro někoho obtížné. Zde je několik způsobů, jak rozlišit mezi intuicí a myslí:

 1. Pocity: Intuice se často projevuje jako pocit v žaludku, zatímco mysl se projevuje jako logické uvažování.
 2. Rychlost: Intuice je často rychlá a spontánní, zatímco mysl je často pomalá a pečlivá.
 3. Přirozenost: Intuice vychází z vaší přirozenosti a instinktů, zatímco mysl se často opírá o racionální uvažování a logiku.
 4. Emoce: Intuice často vychází ze silných emocí, jako je láska, strach, naděje a radost, zatímco mysl se často snaží tyto emoce potlačit.
 5. Hlas: Intuice se často projevuje jako hlas v hlavě, který vám říká, co dělat, zatímco mysl se často projevuje jako hlas, který vám říká, co nedělat.

Je důležité si uvědomit, že oba tyto aspekty naší osobnosti jsou důležité a je třeba je vyvážit, abychom mohli rozhodovat co nejefektivněji.