Čím vědomější, tím více tvoříte – a to cokoliv

Děje se vám také podobná věc? 👀

Že čím hlouběji se věnujete seberozvoji, tím větší váhu vaše myšlenky a slova získávají a paradoxně tím menší máte možnost se něčemu vyhnout.

Vaše myšlenky totiž předurčují váš budoucí svět, tvoříte ho jimi, zároveň když si k nim vytvoříte obraz (vizualizaci) a ztvrdíte jej slovem, jste Tvůrci a neomylně se děje pak to, co vysíláte a říkáte. 🙌

Svým slovem dáváte slib a když ho plníte, tak tím potvrzujete Vesmíru, že to myslíte vážně a že je na vás spolehnutí. Je to taková pečeť. A tím začne i Vesmír pracovat. 💫

Myšlenkou to sice začne, ale slovem to končí a děje se.

Proto to, co vyslovíte, je důležitější než nějaký právní dokument, protože slovo má sílu rozpohybovat vše –
diktujete tak Vesmíru jasné zadání, jakou realitu si přejete stvořit. 💓

Važte slova a zacházejte s nimi velmi opatrně a vědomě…

Čím víc jste vědomější, tím většími jste Tvůrci a tím větší odpovědnost máte za to, co tvoříte…